Advertisements

llywodraeth

Llywodraeth i adolygu Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Image copyright leighcol/Getty Images Mae Llywodraethau Cymru a’r DU wedi cyhoeddi “adolygiad annibynnol cyflym” i Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Bydd yr adolygiad yn ystyried rheolaeth bob elfen o’r cynllun gwerth £1.3bn hyd yma. Mae’r cynllun,…

Advertisements

Galw am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gytundeb Brexit

Mae David Lidington, Gweinidog Swyddfa Cabinet San Steffan, wedi galw ar lywodraethau Cymru a’r Alban i gefnogi cytundeb drafft Theresa May gyda’r Undeb Ewropeaidd. Roedd Mr Lidington yn siarad cyn cyfarfod cyd bwyllgor gweinidogol y…


Llywodraeth yn atal datblygiad pier y Mwmbwls am y tro

Image copyright Ameco Image caption Roedd cynlluniau i ddatblygu pier y Mwmbwls yn cynnwys adeiladu gwesty a fflatiau Mae cynlluniau dadleuol i ddatblygu pier y Mwmbwls wedi cael eu hatal am y tro gan Lywodraeth…


Syniadau magu plant Llywodraeth Cymru yn ‘fychanol’

Image copyright Getty Images Mae ambell riant wedi disgrifio syniadau gan Lywodraeth Cymru ar dechnegau positif o fod yn rhiant yn “fychanol”. Mae’r ymgyrch yn cael ei lansio i geisio cynorthwyo rhieni i “ddeall y…


Llywodraeth yn ffafrio codi pont newydd dros Afon Menai

Image copyright Llywodraeth Cymru Image caption Map yn dangos manylion y pedwar opsiwn oedd dan ystyriaeth Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pa opsiwn maen nhw’n ei ffafrio ar gyfer trydydd llwybr ar draws Afon Menai….


Llywodraeth leol yn wynebu ‘dibyn ariannol difrifol’

Mae llywodraeth leol yng Nghymru yn wynebu “dibyn ariannol difrifol” yn ôl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Ddydd Mawrth fe fydd Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi faint o arian y bydd awdurdodau lleol yn ei dderbyn o’r gyllideb…


Llywodraeth yn llusgo traed ar newidiadau addysg Gymraeg?

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o lusgo traed wrth gyflwyno newidiadau i addysg Gymraeg mewn ysgolion Saesneg. Bum mlynedd yn ôl, cafodd adroddiad ei gyhoeddi ar ddysgu Cymraeg ail-iaith mewn ysgolion, oedd yn…


Llywodraeth yn cyhoeddi £51m ‘i hybu addysg Gymraeg’

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu manylion gwariant diweddaraf ar hybu addysg Gymraeg. Fe fydd £51m yn cael ei wario ar “gefnogi tua 41 o brosiectau mewn 16 awdurdod lleol, a chreu 2,818 o lefydd…


Llywodraeth angen ‘gosod safonau’ ar ddefnydd ceir trydan

Image copyright Getty Images Nid yw Llywodraeth Cymru wedi bod yn berchen ar neu wedi prydlesu unrhyw geir trydan neu hybrid yn y pum mlynedd ddiwethaf, er gwaethaf polisïau sy’n annog eu defnydd. Mae’r llywodraeth…


%d bloggers like this: