Advertisements

llywodraeth

‘Catalog o wallau’ yng nghytundeb Pinewood â’r llywodraeth

Image caption Stiwdio Pinewood Cymru yng Ngwynllŵg Mae angen adolygiad o allu gweision sifil i lunio cytundebau â’r sector preifat medd pwyllgor, wedi beirniadaeth gref o gytundeb Llywodraeth Cymru gyda chwmni ffilmiau Pinewood. Daw’r alwad…

Advertisements

Dim Mesur Iaith newydd i Gymru wedi tro pedol llywodraeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio bwrw ‘mlaen gyda Deddf Iaith newydd – mesur fyddai wedi cael gwared ar swydd Comisiynydd y Gymraeg. Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu’r penderfyniad, gan ddweud y byddai’r ddeddf…


Llywodraeth i adolygu Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Image copyright leighcol/Getty Images Mae Llywodraethau Cymru a’r DU wedi cyhoeddi “adolygiad annibynnol cyflym” i Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Bydd yr adolygiad yn ystyried rheolaeth bob elfen o’r cynllun gwerth £1.3bn hyd yma. Mae’r cynllun,…


Galw am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gytundeb Brexit

Mae David Lidington, Gweinidog Swyddfa Cabinet San Steffan, wedi galw ar lywodraethau Cymru a’r Alban i gefnogi cytundeb drafft Theresa May gyda’r Undeb Ewropeaidd. Roedd Mr Lidington yn siarad cyn cyfarfod cyd bwyllgor gweinidogol y…
%d bloggers like this: