cymru

May: Cymru i gael mwy o rôl yn nhrafodaethau Brexit

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, Theresa May wedi dweud y bydd gan Lywodraeth Cymru “fwy o rôl” yng ngham nesaf trafodaethau Brexit. Os na fydd Mrs May yn ennill cefnogaeth i’w chynllun, bydd y…


“Pryder” am effaith erydiad ar lwybr arfordir Cymru

Image copyright Mother Goose Films Image caption Fe gollwyd rhan sylweddol o dir ym Mhen-caer (Strumble Head), Sir Benfro yn ddiweddar Gall miloedd o fannau ar hyd llwybr arfordir Cymru ddiflannu dros y blynyddoedd nesaf…


Lluniau: Glan môr Cymru yn y gaeaf

Be’ sy’n digwydd i ardaloedd arfordirol Cymru ar ôl i’r ymwelwyr fynd adref? Mae’r traethau’n gwagio a’r busnesau’n tawelu â nifer o’r tai yn sefyll yn wag tan y Pasg, pan mae’r tymor gwyliau yn…


Disgwyl i ASau Cymru wrthod cytundeb Brexit Theresa May

Image caption Mae nifer o ASau o’i phlaid ei hun yn gwrthwynebu cytundeb Brexit Theresa May Mae disgwyl i fwyafrif o Aelodau Seneddol Cymru bleidleisio yn erbyn cytundeb Brexit Theresa May yn Nhŷ’r Cyffredin yn…


Picedu yn erbyn Trafnidiaeth Cymru am ddiffyg Cymraeg

Image copyright Wikimedia Image caption Mae Trafnidiaeth Cymru eisoes wedi ymddiheuro am nifer y trenau sydd wedi cael eu canslo yn ddiweddar Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dweud eu bod yn “gwneud eu gorau glas” i…Welsh APlaid Cymru assembly member Steffan Lewis dies aged 34

Image caption Steffan Lewis with his family being sworn into the assembly in 2016 One of Wales’ youngest assembly members has died at the age of 34. Steffan Lewis, the Plaid Cymru AM for South…


AC Plaid Cymru, Steffan Lewis, wedi marw yn 34 oed

Image copyright Plaid Cymru Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Steffan Lewis, wedi marw yn 34 oed. Cafodd ei ethol i’r Cynulliad fel aelod dros Ddwyrain De Cymru yn 2016; yr aelod ieuengaf ar y pryd….


Gwibdaith o amgylch Saith Rhyfeddod Cymru

Mae Saith Rhyfeddod y Byd yn adnabyddus i lawer ond tybed ydych chi’n gwybod am Saith Rhyfeddod Cymru? Yn ôl hen bennill Saesneg o’r 1800au gan fardd anhysbys, dyma nhw: Pistyll Rhaeadr and Wrexham Steeple,…


Pryder am ‘ddiffyg eglurder’ cwricwlwm newydd Cymru

Image caption Bydd y cwricwlwm newydd yn dechrau cael ei gyflwyno mewn ysgolion yn 2022 Gallai addysg rhai disgyblion ddioddef oherwydd diffyg eglurder yng nghwricwlwm newydd Cymru, yn ôl penaethiaid addysg. Ychwanegodd Cymdeithas Llywodraeth Leol…


%d bloggers like this: