Meddyg o Gaerdydd wedi dwyn ar ôl troi at alcohol

Angharad Roberts

Mae llys wedi clywed bod meddyg wedi gorfod troi at ladrata ar ôl iddi fynd yn gaeth i alcohol a chyffuriau.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod bywyd Angharad Roberts, 37 ac o ardal Glan-yr-afon yn y ddinas, wedi mynd allan o reolaeth yn dilyn diwedd perthynas.

Yn wreiddiol yn nyrs, fe wnaeth gymhwyso fel meddyg a bu’n gweithio yn Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni.

Fe wnaeth hi gyfaddef dau gyhuddiad o ladrata ddydd Gwener, ac fe gafodd ddedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Dwyn £300 o seidr

Clywodd y llys bod Roberts a’i phartner David Potham, 36, wedi dwyn 78 can o seidr, werth £300, o far Kongs yng Nghaerdydd ar 5 Awst.

Dau ddiwrnod yn ddiweddarach aeth y ddau i westy CFeleven a dwyn ffon a waled o ystafell rhywun oedd yn aros yno.

Clywodd y llys nad oedd Roberts yn “gwybod beth oedd hi’n ei wneud” ar y pryd oherwydd ei defnydd o gyffuriau.

Alcohol yn ‘gysur’

Dywedodd eu cyfreithiwr bod Roberts wedi bod yn llwyddiannus ond wedi troi at alcohol pan ddaeth perthynas i ben.

Dywedodd Jonathan Lewis: “Fe wnaeth hi gymryd cysur mewn alcohol ar ôl colli ei swydd a cholli ei pherthynas gyda’i dau o blant eraill.”

Wrth ddedfrydu Roberts, nododd y Barnwr Neil Bidder QC nad oedd ei henw wedi ei dynnu oddi ar y gofrestr feddygol ac “efallai y gallai weithio eto” os oedd hi’n newid ei ffordd o fyw.

Cafodd ddedfryd o 47 wythnos o garchar wedi ei ohirio am ddwy flynedd.

Cafodd Potham, wnaeth gyfaddef dau gyhuddiad o ladrata ac un o dwyll, ddedfryd o ddwy flynedd a phedwar mis dan glo.

Be the first to comment on "Meddyg o Gaerdydd wedi dwyn ar ôl troi at alcohol"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: