Advertisements

Tywydd garw’n achosi problemau

glaw Image copyright AFP

Mae’r tywydd garw wedi achosi trafferthion ar draws de a chanolbarth Cymru yn oriau mân fore Gwener.

Roedd y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm dros holl siroedd y de a rhannau o Bowys rhwng 01:00 a 09:00.

Bu Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn delio gyda nifer o ddigwyddiadau.

Cafodd dyn ei achub o’i gerbyd wedi iddo fynd i lifogydd ym Mhont-Y-Clun, ac mae’r car yn parhau o dan ddŵr.

Yn Llanwrtyd fe wnaeth dynes 90 oed alw’r gwasanaethau brys pan ddaeth dŵr llifogydd i mewn i’w chartref, ac yn Nhreherbert mae wal a draen wedi dymchwel.

Bu criwiau o Dreorci a Thonypandy yn pwmpio dŵr o’r eiddo yna.

O ran trafnidiaeth gyhoeddus mae oedi ar wasanaethau bws rhwng Aberdâr a Phontypridd oherwydd y glaw.

Mae’r A4061 Ffordd y Rhigos ar gau i’r ddau gyfeiriad rhwng Stad Ddiwydiannol Hirwaun a’r A465 (cylchdro Rhigos) oherwydd llifogydd.

Fe ddywed Cyfoeth Naturiol Cymru fod tri rhybudd llifogydd mewn grym, a 33 o rybuddion i fod yn barod am lifogydd.

Mae’r tri rhybudd mewn grym ar:

  • Afon Ritec yn Ninbych-y-pysgod;
  • Afon Gwendraeth Fawr ym Mhont-iets a Phonthenri;
  • Afon Elái yn Llanbedr-y-fro.
Advertisements

Be the first to comment on "Tywydd garw’n achosi problemau"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: